Ocelový drát
Ocelový drát je základním a nejdůležitějším prvkem ocelového lana. Bez kvalitního vstupního materiálu, kterým ocelový drát je, nikdy nebude výsledné ocelové lano kvalitní. Pro ocelová lana se používají dráty z vysokouhlíkové oceli v pevnostech od 1 370 do 2 160N/mm2. Ocelové dráty se splétají a následně utvářejí pramen, který tvoří samotné ocelové lano.