O nás

Společnost LAVATECH CZ, s.r.o. se sídlem v Hradci Králové (původně DRUMET CZ, s.r.o.) vznikla v roce 2011 jako 90% dceřiná společnost firmy Drumet s.r.o.  se sídlem v Hlohovci na Slovensku a 10% dceřinou společností firmy Drumet Sp. z o.o., se sídlem ve Włocławku v Polsku.

Počátkem roku 2016 se rozhodla společnost WIRECO WORLD GROUP z Cansasu v USA jakožto majitel firmy DRUMET CZ, s.r.o. k jejímu prodeji. Nabídka k odkoupení 100% obchodního podílu směřovala přednostně k zakladateli DRUMET CZ, s.r.o. Martinu Zhoufovi.

Dnem 23.8.2016 dochází ke změně názvu společnosti z DRUMET CZ, s.r.o. na LAVATECH CZ, s.r.o. Od tohoto data je firma LAVATECH CZ, s.r.o. ryze českou rodinnou společností, vedenou Markem a Martinem Zhoufovými.

Naše vztahy a vazby na největšího světového výrobce ocelových lan touto změnou v žádném případě neutrpěly, ba naopak. Jsme schopni využít široké nabídky skladových zásob z evropských skladů, případně přímo zadat do výroby lana, která nejsou v sortimentu skladů nebo jsou svou konstrukcí specifická.