09.03.2017

Průvodce výběrem ocelového lana

Průvodce výběrem ocelového lana

Nevíte si rady s výběrem lana? Připravili jsme pro vás článek, kde najdete kritéria, kterými byste se měli řídit, i přehled jednotlivých typů lan a jejich nejčastějšího využití.

Průmyslová lana jsou součástí mnoha strojních zařízení.

Příklady použití lan

 • stavební stroje (míchačky betonu, buldozery, navijáky)
 • stroje na zemní práce (rypadla, bagry)
 • manipulační zařízení neklasifikovaná jako jeřáby (dopravníky, kladkostroje)
 • lana na ukotvení (kotevní lana, ocelová vázací lana)
 • lana visutých lanovek, výtahová, vlečná lana rybářských sítí

Výběr lana

Výběr lana pro konkrétní zařízení závisí na konstrukci zařízení a pracovních podmínkách lana. Níže uvádíme druhy lan a kritéria, která by měla být zohledněna.

Jednopramenná lana

 • Prameny: 1x7, 1x19, 1x37
 • Výroba: jsou vyráběna jedním slaňovacím procesem
 • Použití: převážně jako kotevní a podpůrná lana (kotevní lana televizních a rádiových antén), nosná lana mostů, telefonních kabelů, v automobilovém průmyslu.

Vícepramenná lana tříd 6x19M a 6x37M (lana vinutá klasickým způsobem)

 • Výroba: jsou vyráběná v procesu slaňování a následně srážení.
 • Použití: jsou používána v případech, kde lano pracuje s kladkami a jsou na něj ve vztahu k pevnosti lana kladeny zvýšené požadavky na ohyb.
 • Výběr konstrukce: závisí na průměru kladky a uplatňuje se následující pravidlo (pokud dokumentace neuvádí jinak): poměr průměru kladky a drátu lana by měl být minimálně 350 a poměr průměru kladky a průměru lana by měl být vyšší než 20.

Lana se souběžným vinutím 

 • Dráty jsou vinuty se stejnou výškou vinutí v jednotlivých vrstvách pramene.
 • Použití: lano pracující s kladkami, kde frekvence pohybů a otěr lana jsou vysoké.
 • Konstrukce: v závislosti na typu zařízení, průměru lana a pracovních podmínek lana se doporučují: 6x19S-FC, 6x31WS-FC, 6x19W-FC a 8x31WS-FC.

Lana s ocelovou duší

 • Použití: pokud se lano v průběhu práce nejen ohýbá, ale i podléhá značným příčným tlakům, které způsobují deformaci lana, nebo pracovní podmínky nedovolují použití textilní (nekovové) duše.
 • Kostrukce: v těchto případech se doporučují - 6x7-WSC, 6x19-IWRC, 6x19S-IWRC, 6x19F-IWRC, 8x31WS-IWRC, 8x36WS-IWRC, 6x36WS-IWRC, 6x26WS-IWRC a 6x31WS-IWRC.
 • Lana s ocelovou duší mají větší životnost než lana s textilní duší.

Další doporučení pro správný výběr

Pokud na lano nejsou kladeny speciální požadavky z pohledu jeho ohybnosti a průměru kladek, použijte pravidlo, které nám říká, že je lépe použít lano s menším počtem drátů.

Pro stavební zařízení, stroje na zemní práce, dopravní zařízení a všude tam, kde dochází k velkému otěru lana, použijte lano se souběžným vinutím drátů v prameni, typy Seal nebo Warrington-Seal.

U lana pracujícího při značném dynamickém zatížení se doporučuje konstrukce Warrington-Seal.

Lana vinutá souběžně (dráty ve vrchní vrstvě pramene jsou vinuty stejným směrem než prameny v povrchové vrstvě lana) se vyznačují vysokou ohebností a v porovnání s lany vinutými protisměrně větší životností. Ale mají tendenci se rozplétat při zatížení, proto se mohou používat pouze tam, kde je lano zabezpečeno proti „odtlačování“ (např. břemeno je zabezpečeno proti rotací kolem osy lana). Toto pravidlo neplatí pro nekroutivá a málo kroutivá lana.

Pokud nekroutivost lana, vysoká ohybnost a odolnost vůči otěru jsou limitem při výběru vhodné konstrukce (stavební, pojízdné a přístavní jeřáby) a všude tam, kde břemeno je zavěšeno na jednom průřezu lana a není vedeno, doporučuje se použití nekroutivého lana např. typu 18x7,35x7 atd.

Řešíte jinou situaci nebo potřebujete poradit? Rádi vám pomůžeme vybrat lano pro konkrétní účel, neváhejte nás kontaktovat.