Minimální únosnost lana
Minimální únosnost ocelového lana je hodnota, která určuje zaručenou pevnost ocelového lana, do které nedojde k jeho poškození. Je stanovena výrobcem na základě trhacích zkoušek. Překročením této hodnoty můžeme způsobit poškození ocelového lana či přetržení. Minimální únosnost se udává v kN.