Mazání lana
Ocelová lana se z procesu výroby dodávají buď mazaná, nebo suchá. Typ mazadla je odvislý od typu aplikace, na kterou má být ocelové lano použito (např. výtahové lano má jiný druh mazadla než lano pro lesní hospodářství). Pro nestatické použití ocelových lan je ve většině případů doporoučeno domazávání pro vyšší životnost.