Bezpečnost lana
Bezpečnost lana je dána poměrem jmenovité nosnosti lana a jeho maximálním statickým zatížením. Třída bezpečnosti ocelového lana a vázacích prostředků je závislá na aplikaci, na které má ocelové lano či vázací prostředek fungovat.